TRE TEMAN. TRE SAMTAL. TRE KVÄLLAR.

Hur blir vi ett samhälle för alla?

Det kan vi påverka tillsammans. Kyrkorna vill vara en del av de krafter som vill skapa en sammanhållen kommun, ett gott samhälle.

Välkommen till tre samtal med representanter för Botkyrkas lokala partier inför valet. Det blir tre skilda teman för samtalen:

Barn och ungdom.
Medverkan av Miljöpartiet, Liberalerna och Tullingepartiet.

Integration och utsatta områden.
Medverkan av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

Landsbygd och klimatfrågan.
Medverkan av Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna.
TEMA: BARN OCH UNGDOM

Måndag 15 augusti kl 18.30 Pingstkyrkan Tumba

Läs mer

TEMA: INTEGRATION OCH MÅNGFALD

Tisdag 16 augusti kl 18.30, Ljusets kyrka

Läs mer

TEMA: KLIMAT OCH LANDSBYGD

Onsdag 17 augusti kl 18.30, Vårstakyrkan

Läs mer